Instalace&Údržba

Jak se to instaluje?

Dream Click Pro podlaha je vytvořena pro jednoduchou montáž bez použití lepidla.

Podklad

  • Povrch by měl být hladký, tvrdý a plochý bez ostrých nerovností

  • Dream Click Pro toleruje vysoké hodnoty vlhka a maskuje menší trhlinky a nerovnosti (do 1 mm) v podkladu.

  • Ujistěte se, že se na podlaze nevyskytuje chemické znečištění, prach a volné úlomky.

  • Není nezbytné odstranit již umístěné tvrdé podlahové krytiny.

  • Nerovné podlahy vyžadují běžnou přípravu s dřevotřískovou deskou, tvrdou lepenkou nebo úpravu s vhodnou hladkou látkou.

Poskládání

  • Dlaždice jsou obvykle položeny rovně a paralelně s delší stranou místnosti s náhodně umístěnými koncovými spoji – což má za následek co možná nejméně plýtvání.

  • Zaklikněte 2 nebo 3 řady dlaždic do sebe, zformuje se tak větší panel, který může být jednoduše přemístěn a přizpůsoben do žádaného vzhledu.

Tvorba spojů

  • Umístěte dlaždice na rovnou podlahu. Dlaždice spojíte umístěním a sklouznutím k sobě tak, že se zámkové díly začnou uzavírat.

  • Pro uzavření spoje nadzdvihněte vnější okraj do úhlu cca 20° a jemně tlačte dlaždice k sobě. Poté položte dlaždici zpět na zem, čímž se spoj pevně uzavře.

Dilatační spáry

V oblastech, kde se střídá teplota je vhodné vytvořit obvodovou mezeru cca 5 mm, která umožní tepelnou expanzi.
Pro více informací jak nainstalovat Dream Click Pro navštivte stránku: www.howtoinstalldreamclick.com

Údržba

Po podlaze Dream Click Pro je možné chodit ihned po instalaci.

Běžně odstraníte prach a špínu vysavačem nebo zametením jemným koštětem. Podlahu umyjte vlhkým mopem s neutrálním pH čistícím prostředkem. Vyhněte se používání většího množství vody. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrasivní čistící prostředky, mohou poškodit podlahu.

Vyhněte se přesouvání velkých kusů nábytku a těžkých zařízení po podlaze. Při přesunu těchto předmětů chraňte podlahu umístěním koberce nebo lepenky.
Pod veliké a těžké předměty umístěte ochranné podložky pro zabránění vzniku škrábanců.

Pro zmenšení množství špíny a jiných nečistot na podlaze je vhodné používat rohožky před externími dveřmi. Gumové rohože by neměly být používány, mohou odbarvit podlahu.
Pro více informací jak čistit a udržovat vaši Dream Click Pro podlahu, navštivte: www.dreamclick.be

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!